20 januari 2022

WOZ waarde Den Haag goed controleren!

3 min read
advocaat familierecht

Je ontvangt elk jaar, in de eerste twee maanden, een WOZ-beschikking. Hierin wordt aangegeven hoe hoog de WOZ waarde van je huis was op 1 januari van het vorige jaar. Dit bedrag is, volgens de gemeente Den Haag het bedrag waarvoor je het huis had kunnen verkopen op die dag. Heb je de WOZ waarde Den Haag ontvangen dan is het verstandig om te controleren of de gemeente de waarde van je huis goed inschat. Op de beschikking staan woningen waarmee de taxateurs van de gemeente Den Haag jouw woning hebben vergeleken. Je kunt ook de WOZ waarde van woningen bij jou in de buurt nakijken op internet. Omdat de taxateurs van de Gemeente Den Haag niet elk huis afzonderlijk taxeren is het niet vreemd als de WOZ waarde voor jouw woning te hoog of te laag is.

Teken bezwaar aan als de WOZ waarde niet juist is

Denk je dat de WOZ waarde Den Haag voor je woning niet klopt dan kun je bezwaar aan (laten) tekenen. Dit kun jezelf doen, maar je kunt het, als particulier, gratis laten doen door een gespecialiseerd bezwaarmakersbureau. Een gespecialiseerd bezwaarmakersbureau heeft taxateurs en juristen in dienst die eenvoudig kunnen controleren of de WOZ waarde Den Haag voor jouw huis goed is bepaald of dat deze te hoog of te laag is. Als de WOZ waarde niet juist is kunnen ze voor je gratis bezwaar aantekenen. Ze vragen dan het aanslagbiljet en de reden waarom je denkt dat de WOZ waarde Den Haag niet juist is. Ze bekijken de aanslag en laten direct weten of ze iets voor je kunnen betekenen. 

Bezwaar laten aantekenen voor particulieren gratis

Zoals gezegd kun je als particulier gratis bezwaar aan laten tekenen door een bezwaarmakersbureau. Dat kan omdat het bureau, als het bezwaar wordt gehonoreerd, een vast bedrag van de gemeente krijgt voor hun werkzaamheden. Het bureau vraagt om een machtiging waarmee ze voor je aan de slag gaan. Het bezwaartermijn kan worden ingediend tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking. Daarom vragen ze direct uitstel van bezwaartekening aan. De taxateurs van het bureau gaan je woning vergelijken met andere woningen. Ze vragen om aan te geven waarom je denkt dat de WOZ waarde Den Haag niet juist is en foto’s van badkamer, toilet, keuken en al het achterstallig onderhoud. Dan schrijven ze een bezwaarschrift met onderbouwde argumenten en sturen dit naar de gemeente. Ze krijgen van de gemeente een ontvangstbewijs en later de uitslag of de vraag om meer bewijslast.

Waarom je WOZ waarde Den Haag bezwaar moet aantekenen

Als de WOZ waarde te hoog is betaal je een hoger bedrag aan de gemeente. Daarnaast is de WOZ waarde ook het bedrag waar meerdere soorten belasting mee worden berekend. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor

·         De onroerendezaakbelasting (OZB)

·         En soms ook voor de rioolheffing

De Belastingdienst gebruikt de WOZ waarde voor:

·         De inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait)

·         De vennootschapsbelasting

·         De schenkbelasting

·         De erfbelasting

·         De verhuurderheffing

Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde

·         De watersysteemheffing.

Een lagere WOZ waarde Den Haag betekent lagere kosten en minder belasting betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *